In september 2021 verscheen er een nieuw onderzoek in het European Journal of Psychotraumatology (Vol. 12, 2021). Onderzoekers van Altrecht, Universiteit Utrecht en PSYTREC wilden weten wat de voordelen zijn van EMDR 2.0 vergeleken met traditionele EMDR-therapie, met name qua efficiëntie en effectiviteit.

Bij EMDR worden traumatische ervaringen behandeld door het werkgeheugen te belasten. De cliënt wordt de opdracht gegeven met zijn ogen een bewegend voorwerp te volgen, terwijl hij of zij een nare herinnering voor ogen houdt. Bij EMDR 2.0 worden er meer complexe en meer verschillende vormen van werkgeheugenbelasting ingezet dan alleen de oogbewegingen. Tijdens deze sessies moeten cliënten bijvoorbeeld ook rekenen of spellen en worden de verschillende taken gecombineerd.

Dit nieuwe onderzoek behandelt de vraag of EMDR 2.0 effectiever en efficiënter is dan reguliere EMDR. Effectiviteit wordt hierbij gemeten aan de hand van de ervaren emotionaliteit bij een herinnering (middels de SUD-schaal) en de levendigheid van deze herinnering. De efficiëntie is gemeten aan de hand van de duur van de sessie en het totaal aantal sets (van ca. 30 seconden aan werkgeheugenbelasting) tijdens een sessie. De onderzoekers verwachtten dat EMDR 2.0 op zowel effectiviteit als efficiëntie beter scoort dan reguliere EMDR-therapie. 

De onderzoeksresultaten laten zien dat dit deels klopt. Qua effectiviteit zijn de resultaten vrijwel gelijk. Beide methoden zorgen voor een daling van de emotionaliteit en levendigheid van de herinnering, zowel direct na de sessie als enige tijd daarna. Qua efficiëntie duren de sessies bij beide methoden even lang, maar zijn er bij EMDR 2.0 minder sets nodig om hetzelfde resultaat te bereiken. Dit wijst dus op een hogere efficiëntie van EMDR 2.0.

Opvallend is dat de behandeltijd bij beide methoden even lang is. De onderzoekers noemen dat er bij EMDR 2.0 mogelijk meer tijd uitgaat naar andere interventies, zoals het ‘back to target’ gaan, of een uitleg van de werkgeheugentaken. Een andere verklaring die de onderzoekers noemen, ligt volgens hen bij de deelnemers aan het onderzoek. Zij hadden geen PTSS. De voordelen van EMDR 2.0 zouden volgens hen beter naar voren komen bij de meer beladen herinneringen gerelateerd aan PTSS, waarbij vermijding vaker voorkomt en waarbij er meer afleiding nodig is om spanningen te doen zakken.

Er wordt geconcludeerd dat verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er nog andere verschillen zijn tussen EMDR en EMDR 2.0. Dat beide methoden effectief zijn bij het behandelen van belastende herinneringen is in ieder geval evident.

Lees het volledige onderzoeksrapport hier.

EMDRlab kan worden ingezet bij beide behandelmethoden. Zie voor meer informatie over de applicatie de rest van deze website, of neem contact met ons op.